Witamy na stronie

Witaj, szkoło! Witaj, nasza dobra szkoło!

Zabrzmiał pierwszy dzwonek. Zabiły radośnie serca dzieci. Zabiły głośniej serca dorosłych. Pojawił się gwar, śmiech i rozmowy.

czytaj dalej


Uwaga Rodzice!

W sekretariacie szkoły można pobierać wnioski na wyprawkę szkolną dla ucznia.

W tym roku dofinansowanie obejmie uczniów: 

·  klas III szkoły podstawowej na podstawie kryterium dochodowego {kryterium dochodowe wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015, poz.114)}

·    oraz  uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – bez względu na dochód czy też sytuację rodzinną lub losową.

(uczniowie klas III, V i VI)

Termin składania wniosków: do dnia 11.09.2015r. w sekretariacie szkoły.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

1 września godz. 8.00 msza św. w kościele. Godzina 9.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego - sala widowiskowa.
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016.

UWAGA!!!

Rodzice uczniów kl. I i II oraz kl. IV kupują tylko podręczniki i ćwiczenia do religii, jeśli wyrażają wolę uczestniczenia swoich dzieci w tych zajęciach. Na pozostałe podręczniki  będzie dotacja ministerialna i samorządowa. Rodzice uczniów kl. III, V, VI kupują wszystkie podręczniki i ćwiczenia zgodnie z podanym szkolnym zestawem podręczników na rok szkolny 2015/2016.

 

photo

photo